DANH SÁCH SẢN PHẨM

Recent Articles

Quy đnh sử dụng máy lọc nước của Công ty SYUN

Coi công ty SYUN là Bên A, người xin lắp đặt là Bên B

1. Định nghĩa điều khoản

Bên A cho Bên B thuê máy lọc nước do Bên A sở hữu, Bên A liên tục cung cấp lõi lọc nước cho Bên B. Bên B thuê máy lọc nước phải chịu chi phí lặp đặt máy và phí thuê máy lọc nước.

2. Chi phí

Phí lắp đặt

Phí lắp đặt máy Bên B phải trả là 800.000VND. Trường hợp Bên B muốn di chuyển máy sang nơi khác, vui lòng thông báo cho Bên A trước 10 ngày và sẽ phải thanh toán phí di chuyển là 1.400.000VND

(Giá cước thuê

Giá cước thuê máy lọc nước có gồm phí sử dựng máy lọc nước, phí kiểm tra nước, phí thay lõi và chi phí đi lại. Bên B phải trả tiền cho nhân viên Bên A khi kiểm tra máy lọc nước định kỳ. Bên B trở thành hội viên của công ty SYUN mới sử dụng được máy lọc nước. Giá cước thuê máy lọc nước 550.000VND/Tháng. (Nếu Bên B muốn thuê máy lọc nước kiểu kích thước nhỏ thì 750.000VND/Tháng). Thông thường 2 tháng thu tiền 1 lần.

3. Bảo đảm

Trong khi thuê máy lọc nước, trường hợp máy lọc nước bị hỏng do Bên A thì Bên A sẽ có trách nhiệm sửa và kiểm tra máy lọc nước miễn phí. Nhưng không bảo đảm với các thiết bị đã lắp trước khi Bên A lắp máy ví dụ như: đường ống, van nước,vân vân. Nếu trường hợp máy lọc nước bị hỏng hoặc không sử dựng được nữa vì Bên B có trách thì Bên A có thể yều cầu phí sửa chữa máy hoặc phí thay máy mới đối với Bên B được.

4. Lưu ý về hợp đồng thuê

Bên A có quyền sở hữu máy lọc nước. Bên B phải tuân thủ quy định như sau đây. Trường hợp vì phạm quy định này thì Bên A không chịu trách nhiệm.

① Bản thể máy lọc nước

Bên B không được phép tháo ra hoặc cải tạo máy lọc nước nếu chưa được phép củabên A.

② Lõi
Bên B không sử dựng cái lõi máy lọc nước trừ lõi bên A chỉ định.

③ Tháo ra và lắp lại máy lọc nước
Bên B cần để máy lọc nước di chuyển lý do như chuyển nhà thì bên B phải bảo bên A trước và trả phí tháo ra và lắp đặt lại máy lọc nước.

④ Chất lượng nước
Chất lượng nước do máy lọc nước tạo ra phụ thuộc nguồn nước thô. Bên B cần nhận lời máy lọc nước trừ khoảng 90% tạp chất trong nguồn nước thô.

5. Kiểm tra định kỳ (thay lõi)

Bên A sẽ kiểm tra máy lọc nước cho bên B theoquy định. Bên B lưu ý: Chưa đến thời gian thay lõi nhưng lõi giảm chức năng thì Bên A sẽ thay lõi. Khi chảy nước bẩn do như có ảnh hưởng mất nước Bên B phải tạm dừng sử dụng máy lọc nước vì có khả năng hỏng máy nếu máy lọc nước lọc nước bẩn. Bên B nên để nước bẩn chảy ra hết rồi mới lại bắt đầu sử dựng.

6. Trường hợp không trả tiền thuê

Bên A xác nhận Bên B không trả tiền thuê thì Bên A sẽ miễn trừ tất cả trách nhiệm về hợp đồng cho thuê máy lọc nước. Và Bên A có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê máy lọc nước với Bên B. Nhưng trước khi Bên A thu máy lọc nước Bên B muốn tiếp tục hợp đồng thì Bên B phải trả tiền thuê chưa trả ngay. Nếu kí lại hợp đồng sau khi Bên A thu máy lọc nước rồi thì Bên B phải làm thủ tục hợp đồng mới và chịu các chi phí.

7. Hủy hợp đồng

Nếu bên B muốn hủy hợp đồng với Bên A thì Bên B phải trả lại máy lọc nước Bên A cho thuê khi hủy hợp đồng. Bên A chịu phí về thu máy lọc nước. Nhưng nếu thuê máy lọc nước chưa đến 1 năm thì Bên B phải chịu phí thu máy lọc nước 500.000VND. Bên B phải xin hủy hợp đồng trước hơn 10 ngày.