search

Hộp rau Mini Việt

320.000 ₫

Hộp bao gồm 7~9 loại rau, củ, quả nhiều chủng loại do các chuyên gia về rau của Syun lựa chọn để đảm bảo sự cân bằng dinh dưỡng. Sản phẩm dành cho gia đình từ 1~3 người trong 1 tuần.

Số lượng