SYUN COMPANY LTD WEB SITE TOP PAGE

We provide you with delicious vegetables and peace of mind.

Here in Vietnam, it is difficult for customers to buy farm products such as vegetables, fruits, the rice which filled a safety level. We also hear foreign people living in Hanoi or customers who have small child would like to choose fresh and safe vegetables. And we Shun Company are here in Hanoi to propose a solution for this issue.
A Japanese experienced Farmer goes to farms which makes a contract with ‘Syun’ and instructs a way of the cultivation of safe vegetables.
We also carry out a food safety test in a third party organization.
Above all, we deliver fresh vegetables from farm to home in a low-temperature transport system.

Please click here to register Trial Vegetable Box!

◆運賃・配送につきまして

会員の方の単品商品の配達は、50万ドン以上お買い上げで送料無料(ハノイ市内、ザーラム区を除く)です。それ以外の場合は第三者運送業者の規定料金実費をお支払いください。

※ハイフォン地区・ハイズオン地区は、単品商品のみの配達の場合、ご注文金額に関わらず、240.000dの運賃を頂戴しております。

Hiện tại, Syun giao hàng từ 12 giờ thứ 2,thứ 3, thứ 5, thứ 6 trong tuần.Tuy nhiên, Có nhiều khách không thể nhận hàng được trong khoảng thời gian này, nên hiện tại chúng tôi có giao hàng thêm vào sáng thứ 7 từ 9:00~12:00 hàng tuần. Đối với những khách hàng muốn giao hàng vào sáng thứ 7 xin vui lòng liên hệ đặt hàng trước 12 giờ thứ 5 hàng tuần. Đối với rau, chúng tôi không thể giao hộp rau vào thứ 7 vì liên quan đến sự tươi ngon của Rau. Vào sáng thứ 7 chúng tôi chỉ nhận đơn thực phẩm khác ngoài rau và phí vẫn chuyển được tính là 50,000 VND cho một lần giao hàng. Tuy nhiên, Đối với khách hàng đã đăng kí hội viên nếu đơn hàng trên 500,000VND thì sẽ miễn phí vận chuyển 50,000VND. Đối với khách chưa đăng kí là hội viên Syun thì đơn hàng từ 1000,000VND sẽ được miễn phí vẫn chuyển 50,000VND.
※Đối với khách hàng ở khu vực Hải Phòng, Hải Dương Nếu không đặt thùng rau chỉ đặt sản phẩm lẻ thì phí vận chuyển là 240,000VND tính cho một đơn hàng và chỉ giao hàng vào chiều thứ 5 hàng tuần.